Algemeen

Ontstaan

Op 4 februari 1982 tekende het golfbiljartverbond Zuiderkempen onder aansluitingsnummer 19 de overeenkomst met de Belgische Golfbiljart Bond (BGB) voor de officiële oprichting van golfbiljartverbond Zuiderkempen.
Het toenmalig bestuur van het verbond bestond uit Georges Demaeyer (voorzitter), Luc Leirs (ondervoorzitter), Jos Bertels (secretaris), Karel Van Hout (kaarthouder), André Daems (lid), Jacobus Andriessen (lid) en Marie-Louise Carmeleet (lid).  Zij trachtten maandelijks te vergaderen.  Je kon alleen in het bestuur zetelen als je actief lid bent van de club en, zoals je kan zien, is er een vrouw aanwezig in het bestuur, m.a.w. al van het eerste levenslicht van het verbond Zuiderkempen zijn er dames aanwezig geweest in het ledenbestand.

Mijlpaal in de geschiedenis van het verbond Zuiderkempen

De afgelopen jaren kende het golfbiljartverbond Zuiderkempen een neerwaartse trend in het aantal clubs, ploegen en reeksen in de competitie. Het toenmalig bestuur, bestaande uit Gaston Verwimp (voorzitter) – Eddy Alen (secretaris) – Ferdinand Aerts (kaarthouder) – Bert Geboes (webmaster-neveninrichtingen) – Andre Kempeneers (lid) – Karel Wouters (lid) – Danny Ven (lid), hadden al verschillende denkpistes bewandeld om de dalende trend terug omhoog te sturen. Een eerste poging was het toelaten van de nationale spelers in de vrijdagcompetitie vanaf het seizoen 2009-2010 evenals het toelaten van het dubbelspelen. Dit bleek echter een druppel water op een hete plaat te zijn. Tijdens een van de bestuursvergaderingen opperde de voorzitter om te overwegen van een gezamelijke competitie op te starten samen met het verbond Aarschot gezien zij zich in dezelfde situatie bevonden. Hiervoor was natuurlijk het fiat nodig van BGB zodat dit voorgelegd werd aan de raad van bestuur. Hierop kwam een positief antwoord en kwam het neer op het proberen te overtuigen van het verbond Aarschot. Deze waren eerst een beetje misnoegd over de gang van zaken (eerst contacteren van BGB) maar na het uiteenzetten van de voorgeschiedenis konden ze er wel begrip voor opbrengen. De allereerste vergadering vond plaats op dinsdag 13 april 2010. Hierbij waren ook leden van BGB vertegenwoordigd om de gang van zaken uit de doeken te doen.
De eerste stap was gezet tussen de bestuursleden en moest de achterban geraadpleegd worden. Verschillende vergaderingen kwamen er aan te pas tot er uiteindelijk tot de conclusie wer gekomen dat beide verbonden nog een seizoen konden “aanmodderen” met het risico van nog meer ploegen te verliezen of in één keer de harde noot te kraken en een gezamelijke competitie op te starten.
Het laatste werd gekozen en er ging heel wat werk aan vooraf om alles tijdig klaar te stomen om de competitie te kunnen starten. Zuiderkempen en Aarschot zijn samen vanaf 9 maart 2011.