Laatste Update :  Zondag 21 september 2020.
.
Competitie 2020-2021 : 
Zie hieronder het bericht na de vergadering van KBGB :
Geachte verbondsbesturen,
Onze lokalen hebben het, gezien de coronamaatregelen, vandaag de dag moeilijk en daar er nog niet meteen versoepelingen in het vooruitzicht zijn heeft de KBGB een nieuwe competitieformat uitgewerkt voor de nationale competitie.
Wij zouden jullie deze format willen voorstellen om eventueel dit seizoen ook in jullie verbond toe te passen. Deze format zou ons moeten toelaten om de competitie coronaproof op te starten. Uiteraard staat het jullie vrij een eigen format te kiezen, zolang dit volgens de coronaregels kan.
Gezien het stijgend aantal besmettingen lijkt het ons evenwel niet opportuun om nu reeds de competitie op te starten. De nieuwe voorziene datum om de competitie op te starten is 30/10/2020. Dit zou ons nog steeds in staat moeten stellen om een volledige competitie af te werken aangezien april en mei ook nog vrij zijn om competitie te spelen.
Teneinde jullie de nieuwe format voor te stellen nodigt het bestuursorgaan van de KBGB jullie uit op de vergadering van zaterdag 26/09/2020 om 10u in café Volkshuis – Houtmarkt 1 – 9300 Aalst.
Om de vergadering coronaproof te laten doorgaan wordt er slechts 1 vertegenwoordiger per verbond toegelaten.
Er zal voorzien worden in 1,5m afstand per persoon en iedereen wordt verzocht zich van een mondmasker te voorzien.
Onze secretaris gaat volgende zaterdag naar de uitleg over het nieuwe format luisteren, waarna wij dan op onze volgende bestuursvergadering, hopelijk, de knoop kunnen doorhakken wat betreft het begin en verloop van onze competitie.
.
KBGB heeft beslist dat de letterwaarden voor seizoen 2020-2021 dezelfde blijven als die van seizoen 2019-2020.
.
Nieuwe aansluitingen :
Voor nieuwe aansluitingen te doen zie : “Algemeen”  –  “Aansluitingen”.
.
Het zou fantastisch zijn als iedere speler, die reeds aangesloten is, ons een eid bestand van zijn identiteitskaart zou bezorgen.
.
Hou het veilig en gezond.